Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022 đưa tới 8 đề thi, tất cả câu trả lời kèm theo, góp các em học viên lớp 3 luyện giải đề và nỗ lực được cấu tạo ra đề thi giữa học tập kì 1 để ôn thi đạt công dụng cao.Qua kia, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm nhằm ra đề thi giữa học kì 1 đến học sinh của mình. Bên cạnh đề thi môn Toán thù, có thể bài viết liên quan đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Việt. Chi tiết ngôn từ mời thầy cô với các em theo dõi và quan sát bài viết dưới đây:

Đề thi thân học tập kì 1 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi thân học kì 1 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi thân kì 1 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022Đáp án đề thi thân kì 1 môn Tân oán lớp 3 năm 2021 - 2022Đề thi giữa học kì 1 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2Đề thi thân kì 1 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi thân học tập kì 1 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Đề thi thân kì 1 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (3 điểm)Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúngCâu 1.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra toán lớp 3

Trong phxay chia bao gồm dư với số dư là 7, số dư lớn số 1 hoàn toàn có thể của phxay phân chia đó làA. 0B. 3C. 5D. 6Câu 2. Cho các số: 928, 982, 899, 988. Số lớn số 1 làA. 928B. 982C. 899D. 988Câu 3.
*
 của 36m làA. 4 mB. 6mC. 32 mD. 9mCâu 4. Độ dài của mặt đường cấp khúc ABCD tất cả độ lâu năm nlỗi sau: AB = 10 cm; BC = 12 cm; CD = 15 centimet.A. 38 cmB. 36 cmC. 37cmD. 39 cmCâu 5. Kết trái của phép nhân 28 x 5 làA. 410B. 400C. 140D. 310Câu 6. Hình mặt có
A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giácB. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giácC. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giácD. 8 hình chữ nhật, 5 hình tam giác
b. 375 – 128c. 48 x 6d. 49 : 7Câu 2. (1 điểm) Tìm x:a) x × 6 = 48b) 24 : x = 3Câu 3. Tínha. 5 x 7 + 27b. 80 : 2 – 13Câu 4. (3 điểm) Đoạn dây thứ nhất dài 18 dm, đoạn dây trang bị nhị nhiều năm cấp 4 lần đoạn dây thứ nhất, đoạn dây thiết bị tía ngắn lại hơn nữa đoạn dây đầu tiên 8dm. Hỏi cả cha đoạn dây dài từng nào mét?

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6DDDCCC
Phần II. Tự luận (7 điểm) Câu 1. (2 điểm)HS tự đặt tính. Câu 2. (1 điểm) Tìm x :a) x × 6 = 48x = 48 : 6x = 8b) 24 : x = 3x = 24 : 3x = 8 Câu 3. Tínha. 5 x 7 + 27= 35 + 27= 62b. 80 : 2 – 13= 40 – 13= 27 Câu 4. (3 điểm)Đoạn dây thiết bị nhì lâu năm là18 x 4 = 72 (dm)Đoạn dây vật dụng tía dài là18 – 8 = 10 (dm)Cả tía đoạn dây khá dài là18 + 72 +10 = 100 (dm) = 10 mĐáp số: 10 m

Đề thi giữa học tập kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi thân kì 1 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022

Trường: Tiểu học tập ……..Lớp: 3....Họ và tên: ......................................ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM 2021 - 2022Môn: Toán Thời gian: 40 phút
Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM
* Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúngCâu 1. Số gồm bố chữ số lớn nhất là:a. 100 b. 989 c. 900 d. 999Câu 2. 418 + 201 = ….. Số bắt buộc điền vào khu vực chnóng là :a. 621 b. 619 c. 719d. 629Câu 3. 627 – 143 = ….. Số đề xuất điền vào chỗ chấm là :a. 474 b. 374c. 574d. 484Câu 4. 6 x 6 ⬜ 30 + 5. Dấu đề nghị điền vào ô trống là :a. b. > c. =Câu 5. của 35m là …….Số yêu cầu điền vào vị trí chnóng làa. 6m b. 7m c. 8md. 9mCâu 6. 42 tiếng đồng hồ giảm sút 6 lần thì còn……...Số đề xuất điền vào chỗ chnóng là:a. 7 giờ đồng hồ b. 8 giờc. 9h d. 10 giờCâu 7. 3m4cm = ………cm. Số cần điền vào vị trí chấm là :a. 34b.304 c. 340d. 7Câu 8. Mỗi tuần lễ tất cả 7 ngày. Hỏi 6 tuần lễ tất cả từng nào ngày ?a. 13 ngày b. 21 ngàyc. 24 ngàyd.42 ngàyPHẦN II: TỰ LUẬNCâu 1: Đặt tính rồi tính:452 + 361 541 - 127 54 x 6 84 : 4..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 2: Tính:
Bài 3: Tìm xa. X x 4 = 28 b. X : 6 = 12 + 6......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 4. Một siêu thị có 56 mét vải xanh và đã bán tốt 1/7 số vải kia. Hỏi cửa hàng đó đã bán được từng nào mét vải vóc xanh?Bài giải..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 5. Tìm hai số, biết hiệu của hai số đó bằng 42 và số bé bỏng gấp hai hiệu?Bài giải..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng: (4 điểm) Mỗi lời giải đúng được :0,5đCâu 1: d Câu 5: bCâu 2: b Câu 6: aCâu 3: d Câu 7: bCâu 4: b Câu 8: dPHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) Đặt tính cùng tính đúng từng phép được 0.5 điểmKết quả: 813, 414, 324, 21.Bài 2: (1 điểm)Thực hiện nay đúng công việc cùng tính đúng kết quả mỗi phxay tính được 0.5 điểm.

Xem thêm: Tổng Hợp Code Tân Thủ Kiếm Vũ Mobile, Hướng Dẫn Nhận Code Kiếm Vũ Mobi Vng

5 x 7 + 27 = 35 + 27= 6218 +32 : 4 = 18 + 8= 26
Bài 3: Tìm x (1 điểm) Làm đủ quá trình cùng đúng công dụng từng phần được 0,5đ.a/ x = 7 b/ x= 108Bài 4. (1,5 điểm)