Bản tường trình Mẫu phiên bản tường trình Bản tường trình tai nạn ngoài ý muốn giao thông vận tải Mẫu bản tường trình tai nạn đáng tiếc giao thông Mẫu bản tường trình tai nạn đáng tiếc Biểu chủng loại tường trình


Bạn đang xem: Bản tường trình tai nạn giao thông

*

*
pdf

Bản tường trình về bài toán mất giấy tờ


*
docx

Bản giải trình khả năng đáp ứng đủ điều kiện trong phòng đầu tư chi tiêu


*
5
*
0
*
3

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN GIAO THÔNGHôm ni, vào hồi.. ......giờ đồng hồ...... ngày.. ... mon...... năm ...………...Tại:………………………………………………………………………………………Chúng tôi tất cả có:1……………………………...........Chức vụ: ………………………………………………2…………………………………...Chức vụ:……………………………………………….3…………………………………...Chức vụ:……………………………………………….Cùng lập biên bản về vụ tai nạn:Của Ông/Bà: …………………………………………………………………….Điạ chỉ thường trú: …………………………………………………………………….Ngày xẩy ra tai nạn: …………………………………………………………………….Nơi xảy ra tai nạn: …………………………………………………………………….Diễn biến chuyển vụ tai nạn (nêu sơ bộ): …………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nguyên nhân vụ tai nạn ngoài ý muốn (nêu đưa ra tiết)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hậu quả: …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………. Những người chứng kiến vụ tai nạn thương tâm (ví như có):1. Người sản phẩm 1: ……………………………………………………………………….2. Người máy 2: ……………………………………………………………………….Cam đoan: Tôi/chúng tôi cam đoan các kê knhị trên là đúng sự thực và trọn vẹn chịutrách nát nhiệm về tính đúng đắn của những biết tin.Bản tường trình được lập xong vào hồi:.…giờ…,ngày…..tháng….năm….tại……………………………………………………………………………………………………………XÁC NHẬNNGƯỜI LẬP(Chữ ký cùng lốt của đơn vị chức năng tyêu thích gia bảo hiểm/cơ sở chủ quản(Ký, ghi rõ bọn họ, tên)hoặc cơ quan ban ngành, công an nơi xảy ra tai nạn/bạn làm chứng)


Xem thêm: Cách Dứt Điểm Trong Fifa Online 3 New Engine, : Sút Pen Góc

Đồ án xuất sắc nghiệp Cách dạy trẻ Đơn xin việc Bài tè luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin ngủ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền