Trong nội dung bài viết sau đây, Cửa Hàng chúng tôi sẽ tổng đúng theo những chủ thể bài xích tập toán thù lớp 1 cơ phiên bản tự học kỳ 1 đến học kỳ 2 có những bài tập minch họa sẽ giúp những nhỏ hoàn toàn có thể khối hệ thống lại kỹ năng, đồng thời đương nhiên những phiếu bài xích tập để các bé thuộc rèn luyện nhé


Các dạng bài xích tập toán thù lớp 1 học kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, 3 … 3; 5 … 2; 5 … 25 … 4; 2 … 3; 1 … 52 … 5; 4 … 1; 4 … 44 … 3; 5 … 5; 2 … 33 …. 5; 1 …. 4; 3 …. 1

3 …. 2; 5 … 6; 2 … 07 …. 4; 0 …. 1; 8 … 58 …. 8; 8 … 7; 7 …. 90 …. 2; 9 … 9; 6 …. 86 …. 5; 2 …. 6; 9 …. 59 …. 8; 9 …. 9; 7 …. 77 …. 10; 10 …. 8; 10 … 6

Bài 2: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm.

Bạn đang xem: Các dạng toán cơ bản lớp 1

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ….. > 4

2 … > 3

Bài 3. Điền số thích phù hợp với khu vực chấm?

7 8; 1 > …..4 …..; 8 7 > …..; 9 > ….;. 5 > …..8 = …..; ….. ….. ….

Bài 4: Điền >, Dạng 2: Viết hàng số với bố trí những số

Bài 1. Viết các số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo thiết bị tự từ bỏ bé nhỏ mang lại lớn: …………………………………………………….

– Theo trang bị tự từ phệ mang đến bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo sản phẩm từ trường đoản cú nhỏ nhắn đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

các bài tập luyện 3: Viết số tương thích vào ô trống:

*

Bài 4. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo sản phẩm công nghệ từ bỏ từ bỏ nhỏ bé mang lại lớn: ……………………………………………..

– Theo vật dụng từ bỏ trường đoản cú bự cho bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo sản phẩm tự từ nhỏ xíu cho lớn: ……………………………………………

– Theo đồ vật tự trường đoản cú mập mang đến bé:………………………………………………

Bài 6: Viết những số theo trang bị từ từ bỏ bé bỏng cho lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, trăng tròn, 13, 10 theo lắp thêm tự:

– Từ bé đến lớn: ………………………………………………………………………

– Từ bự mang lại bé: ……………………………………………………

Dạng 3: Tìm số lớn số 1 cùng số nhỏ nhắn nhất

Bài 1: Số tròn chục nhỏ xíu độc nhất vô nhị có nhị chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Số nhỏ xíu độc nhất vô nhị trong những số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số béo nhất: 15 ; trăng tròn ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số nhỏ bé nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số phệ nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: Các phnghiền cộng, trừ trong phạm vi 10

các bài luyện tập 1: Điền số phù hợp vào địa điểm trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

các bài luyện tập 2: Tính

6 – 2 =5 + 2 =9 – 5 =2 + 0 =8 + 2 =4 – 4 =7 – 3 =3 + 6 =7 + 2 =9 – 5 =3 + 6 =

1 + 5 =7 – 6 =7 + 1 =3 + 5 =2 – 1 =6 + 3 =5 + 2 =9 – 4 =6 + 4 =4 + 2 =6 + 1=

7 – 7=4 + 3 =7 + 3 =5 – 2 =6 – 5 =8 – 6 =6 – 4 =7 – 3 =10 + 0 =5 +4 =8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải bài xích toán thù gồm lời văn

Bài 1: Hồng tất cả 8 que tính, Lan bao gồm 2 que tính. Hỏi cả hai bạn bao gồm từng nào que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: Trên bờ tất cả 20 con vịt, dưới ao có 3 chục nhỏ vịt. Hỏi gồm toàn bộ từng nào con vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phxay tính phù hợp.

a) Có:13 cái kẹo

Có vớ cả: …. chiếc kẹo?

b) Có: 8 bé lợn

Bán: 7 bé lợn

Còn lại: ….. bé lợn?

Bài 4: Viết phxay tính thích hợp.

a, Có: 5 trái cam

Cho đi: 4 trái cam

Tất cả có: …. quả cam?

b. Có: 10 chiếc kẹo

Đã ăn: 4 cái kẹo

Còn lại: ….. mẫu kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: Tháng trước Hà được 15 điểm 10, tháng này Hà được 11 điều 10. Hỏi cả nhị tháng Hà được toàn bộ bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A gồm 40 học sinh, lớp 1B tất cả 3 chục học viên. Hỏi cả nhị lớp bao gồm từng nào học sinh?

Lớp 1A : …….học sinh

Lớp 1B : …….. học sinh

Cả nhị lớp :… học tập sinh?

Đổi: 3 chục học sinh = ……… học tập sinh

Tổng phù hợp phiếu bài bác tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết tất cả những số:

a, Từ 1 mang lại 10:

…………………………………………………………………………………..

b, Từ 10 mang đến 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ 20 đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng:

1, Số lớn số 1 trong các số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số nhỏ xíu tuyệt nhất trong các số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số tức khắc trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số tức thì sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, quý khách hàng Lan bao gồm 2 loại cây bút chì, bà mẹ download thêm vào cho Lan 3 mẫu cây viết chì nữa. Hỏi Lan gồm tất cả mấy chiếc bút chì? ( lựa chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( loại cây viết chì)

B. 3 – 2 = 1 ( mẫu cây viết chì)

C. 2 + 2 = 4 ( chiếc bút chì).

2. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán thù – Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: Cho những số: 6, 9, 19, 20, 1 bố trí những số vẫn cho

a, Theo máy từ tự bé nhỏ mang đến lớn: …………………………………………….

b, Theo sản phẩm trường đoản cú từ phệ cho bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một vài hiểu được rước số kia cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được hiệu quả bởi 3?

Số đề xuất tra cứu là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài xích tập toán lớp 1 học kỳ 2

Chủ đề 1: Các số đếm 100

*

*

Bài 1. Viết số :

a) Viết các số từ 89 cho 100 :

b) Viết số vào khu vực chấm:

Số tức tốc trước của 99 là …… ; 70 có …… chục cùng … đơn vị

Số tức thì sau của 99 là ……… ; 81 tất cả ……chục cùng … đối chọi vị

Chủ đề 2: Độ lâu năm với đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn trực tiếp theo những số đo sau:

Đoạn AB nhiều năm 4cm: ……………………

Đoạn AC nhiều năm 6cm: ……………………

Đoạn BC dài 10cm:……………………

Đoạn AB nhiều năm 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào địa điểm trống:

a, Số 15 bao gồm …. chục với …. đơn vị chức năng.

Số đôi mươi tất cả …. chục và …. đơn vị.

Số 17 có …. chục cùng …. đơn vị.

Số 9 tất cả …. chục cùng …. đơn vị.

b, Số ….bao gồm một chục cùng 0 đơn vị chức năng.

Số ….gồm một chục cùng 8 đơn vị chức năng.

Số ….gồm 1 chục với 2 đơn vị chức năng.

Số ….tất cả 2 chục và 0 đơn vị chức năng.

Bài 3: Tính:

30centimet + 40cm =………….

50cm + 10cm = …………

20centimet + 50centimet =………….

60centimet + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phnghiền cùng, phnghiền trừ ko lưu giữ không tính phạm vi 100

Phần cứng cáp nghiệm

Câu 1: Phnghiền tính nhđộ ẩm 44 + 5 = 49 đúng tốt sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: Kết quả của phnghiền tính 12centimet + 24centimet = 36 đúng hay sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số bắt buộc điền vào khu vực chnóng là: 11 + 47

Câu 7: Hạ gồm 19 trái táo Apple, Hạ cho Ngọc 2 trái với đến Lan 3 trái. Hỏi Hạ sót lại từng nào quả táo?

A. 10 quả B. 12 quả C. 13 quả D. 14 quả

Phần tự luận

bài bác 1: Thực hiện phnghiền tính:

73 – 21 + 3 =

60 – đôi mươi + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

trăng tròn + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền vết hoặc số thích hợp vào khu vực chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + trăng tròn … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: Hai gà bà mẹ ấp nsinh hoạt ra được tổng cộng 24 gà con, biết rằng gà bà mẹ trước tiên ấp nsinh sống được số kê nhỏ thông qua số nhỏ dại duy nhất có hai chữ số. Hỏi con gà bà bầu đồ vật hai ấp nnghỉ ngơi được bao nhiêu con gà con?

Lời giải:

Cây bòng còn lại số quả là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 quả bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ đeo tay rồi đọc giờ.

Trên phương diện đồng hồ đeo tay tất cả kim nđính chỉ tiếng với kyên dài chỉ phút.lúc kyên dài chỉ vào số 12, kyên ổn nlắp chỉ vào số làm sao thì đồng hồ đeo tay đã chỉ giờ đồng hồ kia.

Ví dụ: Đồng hồ sau đây sẽ chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ nước đang có kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn thêm chỉ vào số 8 yêu cầu ta nói đồng hồ đeo tay vẫn chỉ 8 tiếng.

Dạng 2: thay đổi kyên ổn giờ, klặng phút ít sẽ được giờ mê say hợp

Em vẽ thêm hoặc quay những klặng đồng hồ thời trang và để được tiếng thích hợp.

Ví dụ: Vẽ thêm klặng ngắn nhằm đồng hồ đeo tay chỉ đúng 1 giờ

*

Giải:

Đồng hồ nước đang sẵn có klặng nhiều năm chỉ vào số 12, kyên ổn nđính chỉ vào số 1 thì sẽ là một trong giờ đồng hồ.

Em nên vẽ thêm klặng đồng hồ nlỗi sau:

*

Dạng 3: Xác định tiếng ứng cùng với những vận động trong ngày.

Tùy vào cụ thể từng vận động cho trước, em khẳng định đồng hồ tương xứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: Từ 6 giờ sáng mang đến 7 giờ chiếu sáng em đã dậy, tiến công răng, cọ phương diện, ăn sáng rồi tới trường.

Từ 7 giờ đồng hồ mang đến 10 giờ đồng hồ, em vẫn học bài bên trên lớp.

Giờ trưa: Từ 11 giờ mang đến 1 tiếng chiều, em ăn uống trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 giờ đồng hồ chiều em ttê mê gia thể dục thể thao, vệ sinh gội.

Xem thêm: Cách Quay 3Z Red Dragon Vinh Vien 3Gp Mp4 Hd Download, Cửa Hàng Súng Báu Vật Cf Do Vtc Tài Trợ

Giờ tối: Từ 6 giờ buổi tối, em bước đầu ăn tối, học tập bài hoặc coi TV.

Hy vọng với phần đông thông báo mà Cửa Hàng chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các cụ được các chủ thể bài tập toán lớp 1 cơ bạn dạng từ bỏ học kỳ 1 đến học kỳ 2 nhé