Tổng thích hợp các set thần trong MU Online theo tư liệu từ bỏ Webzen và các nguồn khác.

Các phiên bản khác nhau có thể có tên phát âm sự so sánh. Tuy nhiên về tính năng và set đồ vẫn giữ nguyên ổn.

Bạn sẽ xem: Cách kiếm đồ vật thần trong mu

Vicious Dragon Set

Bao gồm: 

Nhẫn khu đất (+5-10 sức khoẻ) Áo dragon đỏ (+5-10 mức độ khoẻ)Quần rồng đỏ (+5-10 mức độ khoẻ)Mũ dragon đỏ (+5-10 mức độ khoẻ)

Trang bị lẻ

2 món: Tấn công tuyệt chiêu tăng +153 món: Lực tiến công tăng +154 món: Tỷ lệ x2 liền kề thương +10%

Full set

Min dmg +20Max dmg +30Loại bỏ phòng ngự skill của kẻ địch +5%

Isis (Enis) Legendary Set
Bạn đang xem: Cách kiếm đồ thần trong mu

*

Bao gồm:

Mũ ma thuật (+5-10 sức khoẻ) Áo ma thuật (+5-10 mức độ khoẻ) Quần ma thuật (+5-10 sức khoẻ) Chân ma thuật (+5-10 mức độ khoẻ)

Trang bị lẻ

2 món: Tấn công tốt chiêu tăng +103 món: Tỷ lệ x2 cạnh bên thương thơm +10%4 món: Năng lượng +30

Full set

Sát thương phép tăng +10%Loại bỏ phòng thủ skill của kẻ thù +5%

Aruan Guardian Set


*

Bao gồm:

Mũ (+5-10 sức khoẻ)Áo (+5-10 mức độ khoẻ)Quần (+5-10 sức khoẻ)Chân (+5-10 sức khoẻ)

Trang bị lẻ

2 món: Tấn công tăng +103 món: Tỷ lệ x2 cạnh bên thương thơm +10%4 món: Tấn công giỏi chiêu +20

Full set

Sát thương chí mạng tăng +15%Sát tmùi hương hoàn hảo tăng +15%Loại quăng quật phòng thủ skill của kẻ địch +5%

Muren Storm Crow Set


*

Bao gồm:

Áo (+5-10 mức độ khoẻ)Quần (+5-10 sức khoẻ)Tay (+5-10 sức khoẻ)Nhẫn lửa (+5-10 mức độ khoẻ)

Trang bị lẻ

2 món: Tấn công tuyệt chiêu tăng +103 món: Sát thương thơm phép thuật +10%4 món: Tỷ lệ x2 ngay cạnh thương thơm +10%

Full set

Sát thương thơm chí mạng tăng +15%Sát thương hoàn hảo và tuyệt vời nhất tăng +15%Phòng thủ tăng +20Trang bị vũ trang đôi tay gần kề thương +20%

Agnis Adamantine Set


*

Bao gồm:

Mũ (+5-10 sức khoẻ)Áo (+5-10 sức khoẻ)Quần (+5-10 sức khoẻ)Nhẫn độc (+5-10 sức khoẻ)

Trang bị lẻ

2 món: Tỷ lệ x2 ngay cạnh thương +10%3 món: Phòng thủ tăng +404 món: Tấn công hay chiêu +20

Full set

Sát thương thơm chí mạng tăng +15%Sát tmùi hương tuyệt vời và hoàn hảo nhất tăng +15%Sát thương chí mạng +20Sát thương thơm tuyệt vời nhất +20

Browii (Broy) Adamantine Set


*

Bao gồm:

Quần (+5-10 mức độ khoẻ)Tay (+5-10 sức khoẻ)Chân (+5-10 mức độ khoẻ)Dây chuyền băng (+5-10 sức khoẻ)

Trang bị lẻ

2 món: Tấn công tăng +203 món: Tấn công xuất xắc chiêu tăng +204 món: Nội lực tăng +30

Full set

Sát thương thơm chí mạng tăng +15%Sát thương thơm tuyệt vời nhất tăng +15%Loại quăng quật phòng thủ skill của đối phương +5%Điểm bổn phận tăng +20

Crono (Chrono) Red Wing Set


Bao gồm:

Mũ (+5-10 mức độ khoẻ)Tay (+5-10 mức độ khoẻ)Quần (+5-10 mức độ khoẻ)Nhẫn phép (+5-10 nội lực)

Trang bị lẻ

2 món: Tỷ lệ x2 tiếp giáp tmùi hương +10%3 món: Phòng thủ +504 món: Tấn công tốt chiêu +30

Full set

Tỷ lệ Sát thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ Sát thương hoàn hảo và tuyệt vời nhất tăng +15%Sát tmùi hương chí mạng tăng +20Sát thương tuyệt đối tăng +20

Semeden Red Wing Set


Bao gồm:

Mũ (+5-10 sức khoẻ)Áo (+5-10 mức độ khoẻ)Tay (+5-10 mức độ khoẻ)Chân (+5-10 sức khoẻ)

Trang bị lẻ

2 món: Phxay thuật tăng +15%3 món: Tấn công giỏi chiêu +254 món: Nội lực tăng +30

Full set

Tỷ lệ Sát thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ Sát thương hoàn hảo nhất tăng +15%Loại vứt phòng ngự skill của kẻ thù tăng +5%

Warrior Leather Set


Bao gồm:

Mũ (+5-10 thể lực)Áo (+5-10 thể lực)Quần (+5-10 thể lực)Tay (+5-10 thể lực)Chân (+5-10 thể lực)Morning Star (+5-10 Sức mạnh)Nhẫn băng (+5-10 nkhô giòn nhẹn)

Trang bị lẻ

2 món : Sức mạnh dạn +103 món : Tăng Tỷ lệ tiến công +104 món : Tăng maximum AG +205 món : AG Tăng Rate + 56 món : Tăng phòng thủ + 20

Full set

Tăng nhanh nhứa +10Tỷ lệ sát thương thơm chí mạng tăng + 5%Tỷ lệ cạnh bên tmùi hương hoàn hảo và tuyệt vời nhất tăng + 5%Tăng Sức táo tợn + 25

Hyperion Bronze Set


Bao gồm:

Áo (+5-10 thể lực)Quần (+5-10 thể lực)Chân (+5-10 thể lực)

Trang bị lẻ

2 món: nội lực + 15

Full set

Tăng nkhô nóng nhứa hẹn + 15Tăng Phần Trăm liền kề thương thơm xuất xắc chiêu +20Tăng Mamãng cầu + 30

Eplete Scale Set

Bao gồm:

Eplete Scale Áo (+5-10 Vit)Eplete Scale Quần (+5-10 Vit)Eplete Scale Mũ (+5-10 Vit)Eplete Plate Shield (+5-10 Vit)Eplete Dây chuyền sét (+5-10 nội lực)

Trang bị lẻ

2 món : Tăng tiến công skill + 153 món : Tăng tiến công + 504 món : Tăng phép màu dmg + 5%

Full set

Maximum HPhường. +50Tăng maximum AG +30Tăng Tỷ lệ gần cạnh thương chí mạng tăng +10%Tỷ lệ liền kề thương hoàn hảo nhất tăng +10

Garudomain authority Brass Set


Bao gồm:

Garudomain authority Brass Áo (+5-10 Vit)Garuda Brass Quần (+5-10 Vit)Garudomain authority Brass Tay (+5-10 Vit)Garuda Brass Chân (+5-10 Vit)Garudomain authority Dây chuyền lửa (+5-10 Str)

Trang bị lẻ

2 món : Tăng max stamine + 303 món : Tỷ lệ x2 ngay cạnh thương thơm + 5%4 món : nội lực + 15

Full set

Maximum HP +50Tăng Phần Trăm giáp tmùi hương giỏi chiêu + 25Tăng phép màu Damage + 15%

Kantata Plate Set

Bao gồm:

Kantata Plate Áo (+5-10 Vit)Kantata Plate Tay (+5-10 Vit)Kantata Plate Chân (+5-10 Vit)Kantata Nhẫn of Poison (+5-10 Vit)Kantata Nhẫn of Wind (+5-10 Agi)

Trang bị lẻ

2 món : nội lực + 153 món : thể lực + 304 món : Tăng phép thuật + 10%

Full set

Sức bạo dạn +15Tăng skill damage + 25Tỷ lệ gần kề thương tuyệt đối hoàn hảo tăng + 10%Tăng Sát tmùi hương tuyệt đối hoàn hảo + 20

Apollo Pad Set


Bao gồm:

Apollo Pad Áo (+5-10 Vit)Apollo Pad Quần (+5-10 Vit)Apollo Pad Mũ (+5-10 Vit)Apollo Pad Tay (+5-10 Vit)Apollo Skull Gậy (+5-10 Str )Apollo Dây chuyền băng (+5-10 Str)Apollo Nhẫn phnghiền thuật

Trang bị lẻ

2 món : Nội lực + 103 món : Tăng phép màu + 5%4 món : Tăng attachồng. skill + 105 món : Maximum mana + 306 món : Maximum life + 307 Set option : Tăng max. AG + 20

Full set

Tăng critical damage + 10Tăng Sát tmùi hương tuyệt đối hoàn hảo + 10Nội lực + 30

Evis Bone Set

Bao gồm:

 Evis Bone Áo (+5-10 Vit)Evis Bone Quần (+5-10 Vit)Evis Bone Chân (+5-10 Vit)Evis Dây chuyền gió

Trang bị lẻ

2 món : Tăng attacking skill + 153 món : Tăng stamimãng cầu + 204 món : Tăng phép thuật damage + 10

Full set

Tỷ lệ x2 cạnh bên tmùi hương 5%Tăng xác suất cạnh bên thương tuyệt vời nhất +50Tăng AG regene rate +5

Hera Sphinx Set


Bao gồm:

Hera Sphinx Áo (+5-10 Vit)Hera Sphinx Quần (+5-10 Vit)Hera Sphinx Chân (+5-10 Vit)Hera Sphinx Gloves (+5-10 Vit)Hera Sphinx Mũ (+5-10 Vit)Hera Skull Shield (+5-10 Vit)

Trang bị lẻ

2 món : Sức táo bạo + 153 món : Tăng phép màu dmg + 10%4 món : Tăng defensive sầu skill when equipped with shield + 5%5 món : nội lực + 156 món : Tăng Tỷ lệ gần cạnh thương tuyệt vời và hoàn hảo nhất + 50

Full set

Tỷ lệ gần cạnh thương chí mạng tăng + 10%Tỷ lệ sát thương thơm tuyệt vời tăng + 10%Tăng maximum life + 50Tăng maximum mamãng cầu + 50

Anubis Legendary Set


Bao gồm:

Anubis Legendary Mũ (+5-10 Vit)Anubis Legendary Áo (+5-10 Vit)Anubis Legendary Gloves (+5-10 Vit)Anubis Nhẫn lửa (+5-10 nội lực)

Trang bị lẻ

Full set

Tỷ lệ cạnh bên thương thơm chí mạng tăng + 15%Tỷ lệ gần kề thương thơm tuyệt vời nhất tăng + 15%Tăng critical damage + 20Tăng Sát tmùi hương hoàn hảo + 20

Cekhổng lồ Vine Set


Bao gồm:

Ceto lớn Mũ (+5-10 Vit)Celớn Quần (+5-10 Vit)Ceto lớn Gloves (+5-10 Vit)Cekhổng lồ Chân (+5-10 Vit)Ceto lớn Rapier (+5-10 Str)Ceto lớn Nhẫn đất (+5-10 Str)

Trang bị lẻ

2 món : nhanh hao nhứa hẹn + 103 món : Tăng Max HP.. + 504 món : Tăng Def skill + 205 món : Tăng defensive skill while using shields + 5%6 món : Tăng nội lực + 10

Full set

Tăngs Max HP + 50Tăng Sức táo tợn + 20

Gaia Silk Set


Bao gồm:

Gaia Silk Mũ (+5-10 Vit)Gaia Silk Áo (+5-10 Vit)Gaia Silk Quần (+5-10 Vit)Gaia Silk Tay (+5-10 Vit)Gaia Golden CrossCung (+5-10 Agi)

Trang bị lẻ

2 món : Tăng attacking skill + 103 món : Tăng max mana + 254 món : Power + 105 món : Double giáp tmùi hương + 5%

Full set

nkhô cứng nhẹn + 30Tỷ lệ tiếp giáp thương thơm hoàn hảo và tuyệt vời nhất tăng + 10%Tăng Sát thương thơm tuyệt đối hoàn hảo + 10

Odin Wind Set


Bao gồm:

Odin Wind Mũ (+5-10 Vit)Odin Wind Áo (+5-10 Vit)Odin Wind Quần (+5-10 Vit)Odin Wind Tay (+5-10 Vit)Odin Wind Chân (+5-10 Vit)

Trang bị lẻ

2 món : nội lực + 153 món : Tăng max life + 504 món : Tăng Tỷ lệ gần cạnh tmùi hương hoàn hảo và tuyệt vời nhất + 505 món : nkhô cứng nhứa + 30

Full set

Tăng maximum mana + 50Ignore enemy’s defensive sầu skill + 5%Tăng maximum AG + 50

Argo Spirit Set


Bao gồm:

Argo Spirit Áo (+5-10 Vit)Argo Spirit Quần (+5-10 Vit)Argo Spirit Tay (+5-10 Vit)

Trang bị lẻ

2 món : nhanh nhẹn + 303 món : nguồn + 30

Full set

Tăng attacking skill + 25Tỷ lệ x2 giáp tmùi hương + 5%

Gywen Guardian Set


Bao gồm: 

Gywen Guardian Áo (+5-10 Vit)Gywen Guardian Tay (+5-10 Vit)Gywen Guardian Chân (+5-10 Vit)Gywen Silver Cung (+5-10 Agi)Gywen Dây chuyền kỹ năng

Trang bị lẻ

2 món : x2 liền kề tmùi hương + 10%3 món : nkhô giòn nhứa hẹn + 304 món : Incr min attacking skill + 205 món : Incr max attacking skill + 20

Full set

Tỷ lệ gần kề tmùi hương chí mạng tăng + 15%Tỷ lệ giáp thương thơm hoàn hảo tăng + 15%Tăng critical damage + 20Tăng Sát tmùi hương hoàn hảo và tuyệt vời nhất + 20

Gaion Storm Crow Set


Bao gồm:

Gaion Storm Crow Áo (+5-10 Vit)Gaion Storm Crow Quần (+5-10 Vit)Gaion Storm Crow Chân (+5-10 Vit)Gaion Dây chuyền nước (+5-10 Vit)

Trang bị lẻ

2 món : Loại quăng quật bảo vệ skill kẻ địch + 5%3 món : x2 damage rate + 15%4 món : Inc. attacking skill + 15

Full set

Tỷ lệ gần kề thương thơm tuyệt vời và hoàn hảo nhất tăng + 15%Tăng Sát thương tuyệt đối hoàn hảo + 30Tăng phép màu + 20%Tăng Sức to gan + 30

Hyon Dragon Set

Bao gồm:

Tay rồng đỏChân rồng đỏMũ rồng đỏKiếm điện

Trang bị lẻ

2 món : Tăng phòng thủ +253 món : Tỷ lệ x2 sát thương thơm + 10%4 món : Tăng tấn công tốt chiêu +20

Full set

Tỷ lệ giáp thương chí mạng tăng + 15%Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%Sát thương thơm chí mạng +20Sát thương thơm hoàn hảo +20

Berserker Scale Set

Bao gồm:

Chân Trâu xanhQuần Trâu xanhÁo Trâu xanhTay Trâu xanhMũ Trâu xanh

Trang bị lẻ

2 món : Max damage +103 món : Max damage +204 món : Max damage +305 món : Max damage +40

Full set

Tấn công hay chiêu +40Sức mạnh tăng +40

Rave sầu Plate set

Bao gồm:

Mũ PlateQuần PlateÁo Plate

Trang bị lẻ

2 món : Tấn công tăng +203 món: Tỷ lệ x2 sát thương thơm +10%

Full set

Trang bị vũ khí đôi tay tấn công tăng +30%Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối pmùi hương +5%

Sylion Bone set

Bao gồm:

Tay XươngChân XươngÁo XươngMũ Xương

Trang bị lẻ

2 món: Tỷ lệ sát thương thơm chí mạng +5%3 món: Tỷ lệ x2 sát thương +5%4 món: Phòng thủ tăng +20

Full set

Sức mạnh +50Nhanh khô nhẹn +50Thể lực +50Nội lực +50

Vega Sacred Fire set

Bao gồm:

Mũ Địa LongÁo Địa LongQuần Địa longVuốt Địa Long

Trang bị lẻ

2 món: Tỷ lệ tấn công tăng +503 món: Thể lực tăng +504 món: Max damage +30

Full set

Tỷ lệ sát thương thơm hoàn hảo tăng +15%Tỷ lệ x2 sát tmùi hương tăng +5%Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối phương thơm +5%

Chamer Sacred Fire set

Bao gồm:

Chân Địa longÁo Địa LongQuần Địa longVuốt Địa Long

Trang bị lẻ

2 món: Phòng thủ tăng +503 món: Tỷ lệ x2 sát tmùi hương +5%4 món: Tấn công tăng +30

Full set

Tỷ lệ sát thương thơm hoàn hảo tăng +15%Tấn công xuất xắc chiêu tăng +30Sát thương thơm hoàn hảo tăng +20

Mahes Blachồng Dragon set


Bao gồm:

Quần Rồng đenKhiên đồng

Trang bị lẻ

Không

Full set

Max Hp +100Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối phương +6%Tăng phòng thủ lúc trang bị khiên +17%

Bes Eclipse set


Bao gồm:

Quần Ánh trăngGậy Huỷ diệt

Trang bị lẻ

Không

Full set

Nội lực tăng +200Tấn công phép tăng +9%Tấn công hay chiêu tăng +80

Khons Dark Steel set


Bao gồm:

TayChân

Trang bị lẻ

Không

Full set

Max Hp tăng +200Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 3%Tỷ lệ sát tmùi hương chí mạng + 3%

Horus set


Bao gồm:

Vuốt Bạch hổDây chuyền kỹ năng

Trang bị lẻ

Không

Full set

Min. Damage +80Tấn công giỏi chiêu tăng +60Tỷ lệ x2 sát thương thơm + 4%

Bragi DarkPhoenix set


Bao gồm:

QuầnChânMũDark Breaker (Thiên Ma Kiếm)

Trang bị lẻ

2 món: Sức mạnh tăng +103 món: Sức mạnh tăng +204 món: Sức mạnh tăng +305 món: Max Hp tăng +50

Full set

Min damage tăng +30Tấn công tăng Lúc dùng kiếm đôi tay + 6%Tỷ lệ x2 sát tmùi hương + 3%Tấn công tốt chiêu tăng +50

Alvis Gr& Soul set


Bao gồm:

ÁoChânQuầnGậy PhượngDây chuyền nước

Trang bị lẻ

2 món: Tỷ lệ x2 sát thương thơm + 1%3 món: Tỷ lệ x2 sát thương + 2%4 món: Tỷ lệ x2 sát tmùi hương + 3%5 món: Nội lực tăng +10

Full set

Phòng thủ tăng lúc dùng khiên + 8%Tỷ lệ Sát tmùi hương chí mạng + 8%Tỷ lệ sát tmùi hương hoàn hảo + 8%Loại bỏ phòng thủ đối phương + 1%

Frigg Holy spirit set


Bao gồm:

QuầnChânDây chuyền gióCung Thánh nữ (Celestial Bow)

Trang bị lẻ

2 món: Min damage tăng +403 món: Max damage tăng +404 món. Min damage tăng +505 món: Max damage tăng +50

Full set

Tỷ lệ Sát thương chí mạng tăng + 7%Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 7%Max Hp tăng +50Phòng thủ tăng +20

Tyr Thunder set


Bao gồm:

TayQuầnChânKiến quét (Rune blade)Dây chuyền sét

Trang bị lẻ

2 món: Sức mạnh tăng +203 món: Nhanh nhẹn tăng +204 món: Thể lực tăng +205 món: Nội lực tăng +20

Full set

Tỷ lệ x2 sát thương + 1%Tấn công phép tăng + 1%Tỷ lệ sát tmùi hương hoàn hảo tăng + 12%Tăng tấn công khi dùng kiếm + 6%

Surt Glorious set


Bao gồm:

ÁoMũChânTayQuyền trượng Đại Vương (Lord Scepter)

Trang bị lẻ

2 món: Phòng thủ tăng Khi dùng khiên +2%3 món: Phòng thủ tăng +204 món: Sức mạnh tăng +305 món: Max Hp tăng +70

Full set

Tấn công tốt chiêu tăng +40Tỷ lệ tấn công chí mạng tăng +11%Sát thương chí mạng tăng +80Nội lực tăng +60

Elune Demonic set


Bao gồm:

QuầnTayGậyNhẫn băng

Trang bị lẻ

2 món: Tỷ lệ sát tmùi hương hoàn hảo + 8%3 món: Tỷ lệ sát tmùi hương hoàn hảo + 9%4 món: Tỷ lệ sát thương thơm hoàn hảo + 10%5 món: Tỷ lệ x2 sát thương + 12%

Full set

Phòng thủ tăng +40Tấn công hay chiêu tăng +80Max Mamãng cầu +200Tấn công phép tăng + 13%

Magni Piercing Grove set
Xem thêm: Dòng Sự Kiện: Những Trận Chiến Kinh Điển Làm Thay Đổi Lịch Sử Thế Giới

Bao gồm:

ÁoMũChânVuốt Bạch longNhẫn gió

Trang bị lẻ

2 món: Max damage tăng +53 món: Max damage tăng +104 món: Max damage tăng +155 món: Max Hp tăng +100

Full set

Phòng thủ tăng +50Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 8%Sát thương hoàn hảo tăng +10Tấn công tăng +60

Anas Hirat set

Bao gồm:

ÁoMũQuầnKhiên Vis

Trang bị lẻ

2 món: Tấn công giỏi chiêu tăng +203 món: Phòng thủ tăng +404 món: Tỷ lệ x2 sát thương + 10%

Full set

Tấn công tăng +20Sát tmùi hương chí mạng tăng Rate + 15%Tỷ lệ sát thương thơm hoàn hảo tăng + 15%Phòng thủ tăng lúc dùng khiên + 5%

Akhir Hirat set

Bao gồm:

TayChânQuầnNhẫn băng

Trang bị lẻ

2 món: Tấn công hay chiêu tăng +303 món: Tấn công tăng +304 món: Sát tmùi hương hoàn hảo tăng +20

Full set

Sát thương chí mạng tăng +20Tỷ lệ sát thương thơm chí mạng tăng + 15%Tỷ lệ sát thương thơm hoàn hảo + 15%Loại bỏ phòng thủ đối phương + 5%

Camill Sate set

Bao gồm:

ÁoMũQuầnKhiên pen

Trang bị lẻ

2 món: Min damage tăng +303 món: Max damage tăng +504 món: Tỷ lệ x2 sát thương + 10%

Full set

Tấn công tăng +20Tỷ lệ Sát tmùi hương chí mạng tăng + 15%Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng + 15%Phòng thủ tăng khi dùng khiên + 5%

Cathy Sate set

Bao gồm:

TayQuầnChânNhẫn độc

Trang bị lẻ

2 món: Tấn công hay chiêu tăng +303 món: Nkhô giòn nhẹn tăng +304 món: Sát thương hoàn hảo tăng +20

Full set

Tấn công chí mạng +20Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng +15%Tỷ lệ sát thương thơm hoàn hảo +15%Loại bỏ phòng thủ đối phương thơm +5%
Chuyên mục: Công nghệ