Trong quá trình biên soạn thảo văn bạn dạng cùng làm việc với Word, có những lúc bạn cần chế tạo ra chiếc kẻ ngang nhằm phục vụ quá trình. Để tạo cái kẻ ngang bạn cũng có thể thực hiện nhiều thao tác làm việc. Trong bài viết sau đây, Cửa Hàng chúng tôi vẫn khuyên bảo bạn 3 giải pháp chế tạo ra loại kẻ trên giấy A4 như vở kẻ ngang vào Word mà lại chúng ta có thể xem thêm, tiến hành.


Tải Link Driver Dưới Đây

Tải Link Dự Phòng Dưới Đây


*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trên đấy là 3 giải pháp chế tạo ra chiếc kẻ trên giấy A4 như vở kẻ ngang trong Word mà lại chúng ta cũng có thể xem thêm cùng tiến hành. Chúc các bạn vận dụng thành công!