Quý Khách vẫn coi phiên bản rút ít gọn của tư liệu. Xem và download ngay bạn dạng khá đầy đủ của tài liệu trên đây (4.97 MB, 40 trang )
Bạn đang xem: Cách nhập ma trận trong matlab

MA TRẬN TRONG MATLABTổng quan lại về Ma trận1. Định nghĩa .• Trong Matlab thì ma trận được đọc theo một phương pháp đơn giản và dễ dàng .Ma trận là 1 trong “mảng hình chữ nhật” các số.•Ma trận bao gồm những cái (row) với những cột (column). Các chiếc tuyệt cột Điện thoại tư vấn chung là Vector•Ví dụ•Một số lượng vào Matlab là một ma trận 1x1•Thế mạnh mẽ của Matlab so với những ngữ điệu lập trình không giống là tính toán thù cực kỳ nhanh bên trên ma trận Ma trận (Matrix)Matlab cung cấp cho họ 7 hàm để tạo ra các ma trận cơ bản:1. zeros (line,column) : cho phép tạo một ma trận toàn số 0.2. ones (line,column) : có thể chấp nhận được tạo nên ma trận toàn hàng đầu.3. r& (line,column) : có thể chấp nhận được tạo nên một ma trận cùng với các phần tử là sinh tự dưng.4. randn (line,column) : tạo một ma trận nhưng các bộ phận của ma trận được ra đời một giải pháp tự nhiên với trực thuộc phân phối chuẩn chỉnh.5. eye (line) : knhì báo ma trận đơn vị.6. pascal (line) : tạo nên ma trận đối xứng (ma trận vuông).7. magic (line) : sản xuất ma trận không đối xứng.lưu ý : Quý Khách có thể nhập trực tiếp những thành phần của ma trận đó theo cú pháp sau (các bộ phận của một hàng được cách nhau vày vết
(,) hoặc một vệt bí quyết , giữa những hàng thì được biện pháp nhau do lốt (;) tốt vết ngắt ).Nhập Ma TrậnNhập trực tiếp list những phần tửPhát sinch ma trận từ bỏ các hàm bao gồm sẵnNhập từ bỏ FileTạo ma trận bằng những File.m Ví dụ: A=<16 3 2 ;5 10 11 ; 9 6 7>A= •Dấu khởi đầu và kết thúc nhập Ma trận.•Dấu ; xong xuôi một dòng.•Các thành phần biện pháp nhau bởi khoảng tầm White hoặc có thể dấu ,Ví Dụ nhập ma trận tự những hàm có sẵn:>> zeros(2,3) ans = 0 0 0 0 0 0>> diag(<1 2 3>)ans =
1 0 0 0 2 0 0 0 3>> eye(2)ans = 1 0 0 1>> rand(1,8)ans = 0.9501 0.2311 0.6068 0.4860 0.8913 0.7621 0.4565 0.0185>> ones(2,3)ans = 1 1 1 1 1 1Thao tác bên trên Ma Trận1. Sự móc nối Ma trận.2. Xóa cái với cột của ma trận.3. Ma trận gửi vị4. Lệnh Diag5. Lệnh Sum6. Lệnh Det7. Ma trận symbolic8. Các toán thù hạng ma trận.Thao tác trên Ma Trận1.Sự móc nối Ma trận. Matlab cho phép kết hợp những ma trận bé để tạo thành một ma trận to hơn. Ví Dụ : >> b=ones(3,3)>> c=zeros(3,3)
>> a=a = 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1Thao tác trên Ma Trận2.Xóa chiếc và Cột của Ma Trận Matlab cho phép xóa chiếc hoặc cột của ma trận bằng cách gán những quý hiếm trống rỗng cho sản phẩm hoặc cột của ma trận.Một giá trị trống rỗng được cam kết hiệu vị <>. Ví Dụ : >> a=<1 2 3;4 5 6;7 8 9>a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9>> a(2,:)=<> : Xóa mặt hàng 2a = 1 2 3 7 8 9Thao Tác bên trên Ma trận3.Ma trận đưa vị Ma trận đưa vị của ma trận A là 1 trong ma trận mà lại các mặt hàng của ma trận A là các cột của ma trận này. lấy ví dụ : a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9
>> b=a'b = 1 4 7 2 5 8 3 6 9Thao tác bên trên Ma Trận4.Lệnh Diag : Dùng để chế tác ma trận mặt đường chéo cánh với rút ít ra đường chéo của ma trận.Cú pháp : Diag(v,k) là 1 trong vecto lớn n bộ phận thì tác dụng là một trong những ma trận vuông bậc n+|k|.Trong số đó các phần tử của v ở trê tuyến phố chéo sản phẩm k1. k= 0 , đường chéo cánh là đường chéo cánh thiết yếu.2. k>0 , đường chéo cánh máy k ở trên phố chéo chính .3. k.Diag(X,k): ví như X là 1 ma trận thì công dụng là môt vecto cột sinh ra từ các phần tử của đường chéo cánh chính đồ vật k..Diag(X): trả về một veclớn là mặt đường chéo cánh chủ yếu của ma trận..Diag(Diag(X)): trả về là một trong những ma trận con đường chéo .Thao tác trên Ma Trận5.Lệnh Sum:Tính tổng những sản phẩm với các cột của ma trận.Cú pháp : 1. Sum(X) xuất xắc Sum(X,1)trả về một vecto mà từng phần tử là tổng của từng cột trong ma trận.2. Sum(X,2) : trả về veckhổng lồ mà mỗi bộ phận là tổng của từng hàng vào ma trận.Ví Dụ:cùng với ma trận a đến sống bên trên..Tính tổng Cột>> tong_cot=sum(a) tong_cot =
12 15 18•Tính Tổng hàng>> tong_hang=sum(a,2)tong_hang = 6 15 24Thao tác bên trên Ma trận6.Ma trận Symbolic: gồm 2 giải pháp định nghĩa một ma trận symbolic. Từ tham số.Từ những số thực.Để định nghĩa ma trận symbolic , nhì lệnh sym cùng syms thường xuyên được sử dụng:Sym(‘a’): trả về hiệu quả là 1 biến đổi symbolic tên là a.Sym(< ; ; ;>): trả về một ma trận symbolic.Sym(A): với A là một số trong những thực tuyệt ma trận số thực đang trả về một biến giỏi ma trận Symbolic.Sym arg1 arg 2 tương đương cùng với arg1=sym(‘arg1’); arg2=sym(‘arg2’).Thao tác bên trên Ma trận7.Lệnh Det :sử dụng tính định thức của Ma trận.Cú pháp : Det(A) : công dụng là biểu thức Symbolic nếu A là ma trận symbolic, là 1 trong những quý giá số giả dụ A là một trong những ma trận số.
Ví Dụ : >> syms a b c d>> a=a = < a, b>< c, d> >> r=Det(a)r =a*d-b*c•Định thức của ma trận đơn vị chức năng bởi 1•Định thức của một ma trận mặt đường chéo là tích của các phần tử mặt đường chéo.Chụ ý : + ) Định thức của nó bởi 0 fan ta điện thoại tư vấn sẽ là ma trận suy trở nên. +) Định thức dùng để giải hệ phương thơm trình tuyến tính ,xác định ĐK tất cả nghiệm hay không của hệ.Thao tác bên trên Ma trận8.Các toán thù hạng bên trên Ma trận: vào Matlab vĩnh cửu các tân oán hạng sau.A + B A, B phải tất cả thuộc size ,quanh đó một trong những 2 là cực hiếm vô hướng A – B A, B buộc phải có cùng size, ngoài một trong những 2 là giá trị vô hướngA* B Số cột của A = số sản phẩm của B,xung quanh một trong những 2 là quý giá vô hướngA.* B Nhân từng phần tử của A cùng với từng thành phần của B, A;B cùng kích thướcA B Chia trái ma trận X=AB tương tự với giải PT : A*X=BA. B Chia trái mảng tương đương cùng với B(i,j)A(i,j).A;B thuộc kích thước A / B Chia yêu cầu ma trận X=A/B tương đương cùng với giải PT:B*X=AA./ B Chia phải mảng tương tự cùng với A(i,j)/B(i,j).A;B cùng kích thướcA ^ B Lũy quá ma trận. Lỗi sẽ tạo nên ví như A với B phần đa là ma trậnA.^ B Lũy vượt mảng.Kết quả là một trong những ma trận nhưng các số hạng A(i,j)^B(i,j).A;B cùng kích thước.Giải hệ pmùi hương trình tuyến đường tính
Một hệ phương trình tuyến tính gồm dạng tổng quát : a11x1 + a12x2 +a1nxn = b1a21x1 + a22x2 + a2nxn = b2
…am1x1 + am2x2 + amnxn = bmMột số phương thức nhằm giải hệ này:Nghịch đảo Ma Trận Pmùi hương pháp khử GaussPhương thơm Pháp khử Gauss- JordanPhương thơm pháp phân rã ma trận(LU)Với : A = mxn là ma trận hệ số
A* = mx(n+1) là ma trận đầy đủ•Một trong số ứng dụng của MATLAB là giải hệ pmùi hương trình đại số tuyến tính .• Trong MATLAB tất cả một số hàm đã có được gây ra với nhằm áp dụng cho những cách thức nàyGiải hệ phương thơm trình tuyến tính1.Nghịch đảo ma trận.2.Pmùi hương pháp khử Gauss – Jordan.3.Pmùi hương pháp phân ra ma trận(LU).4.Hạng của ma trận và điều kiện gồm nghiệm của hệ phương trình A*X = B.Giải hệ pmùi hương trình tuyến đường tính1.Nghịch hòn đảo ma trận.Xét pmùi hương trình đường tính. Dưới dạng ma trận hệ gồm dạng sau.AX = B X = BVới là ma trận nghịch hòn đảo của ma trận thông số A.1.1 Lệnh invLệnh inv(A): dùng để làm tính ma trận nghịch đảoGiải hệ pmùi hương trình tuyến tínhGiải hệ pmùi hương trình con đường tính•1.2 Lệnh pinvpinv(A) : dùng để làm tính giá trị nghịch hòn đảo của ma trận mxn, cùng với m≠n . Lệnh này sẽ không sử dụng được với phương pháp
symbolic. lấy một ví dụ : giải hệ pmùi hương trình con đường tính A*X=B sauGiải hệ phương trình con đường tính2.Phương pháp khử Gauss – Jordan. Lệnh rref(A) : trả về ma trận là bước cuối cùng vào phương thức này. Trong số đó A là ma trận vuông hay hình chữ nhật. Lệnh rref được cho phép áp dụng với phương thức symbolic. lấy ví dụ : giải hệ phương thơm trình đường tính sau :Khi áp dụng phương pháp này vẫn mang đến phiền toái là ta cần triển khai lại từ trên đầu giấy tờ thủ tục Gauss - Jordan đến từng vecto cột B Giải hệ phương trình tuyến đường tính3.Phương thơm pháp phân ra Ma trận3.1 Lệnh = lu(A) : trả về ma trận tam giác trên U, ma trận tam giác dưới L. Phân ra ma trận A thành những ma trận tam giác : A= L*U• Trong đó : L: ma trận tam giác bên dưới cỡ nxn, các bộ phận đường chéo cánh chủ yếu mọi bằng 1 U : ma trận tam giác bên trên. vì thế hệ phương trình được viết lại sau :A*X=B (LU)*X=BĐặt U*X=Y thì:A*X=B L*Y=BU*X=YBằng biện pháp cầm ngược một đợt nữa để tìm X. bởi thế nghiệm của hệ A*X=B là X= U(LB)Giải hệ pmùi hương trình tuyến đường tính 3.2 lấy ví dụ : giải hệ phương thơm trình A*X=B , trong đóGiải hệ pmùi hương trình tuyến đường tính4. Hạng của ma trận cùng điều kiện bao gồm nghiệm của hệ A*X=B
 Hạng của ma trận A là số hàng không giống 0 trong dang rút gọn của A .Ký hiệu là r(A) Điều khiếu nại có nghiệm của hệ phương trình tuyến tính A*X=B, gồm n ẩn số :r(A) = r() = n thì hệ tất cả nghiệm độc nhất vô nhị.r(A) = r() r(A) ≠ r() : ko mãi mãi giải thuật của hệ phương thơm trình A*X=B.Trong Toolbox của MATLAB có một vài lệnh liên quan đến hạng của một ma trận, không khí đại lý của ma trận.Giải hệ phương trình tuyến đường tính 4.1 Lệnh rank rank(A) : trả về là một số ngulặng là hạng của Ma trận. lấy một ví dụ : Xét ĐK gồm nghiệm của các hệ phương thơm trình đường tính sau : Giải hệ pmùi hương trình con đường tính 4.2Lệnh null. null(A)trả về ma trận rỗng R(n x 0) trường hợp ma trận A không suy biến ví dụ như : xét nhị ma trận magic 3 x 3 với 4 x 4.Ta rất có thể cần sử dụng lệnh Det để soát sổ lại


*
Hướng dẫn xây dựng ma trận vào quản ngại trị chiến lược 14 13 72


Xem thêm:
Cách Giả Sút Trong Fifa Online 3, Cách Dắt Và Sút Bóng Trong Game Fifa Online 3

*
Ứng dụng biện pháp đối chiếu ma trận trong hoạch định chiến lược TMĐT tại Trụ sở chủ thể cổ phần kho vận miền Nam tại thủ đô hà nội 76 997 6