Word mang đến thor3d.vn 365 Word 2021 Word 2019 Word năm 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 Xem thêm...Ít hơn

Mở cả hai tệp bạn có nhu cầu đối chiếu.

Bạn đang xem: Cách so sánh 2 văn bản trong word 2010

Trên tab Chế độ xem, trong nhóm Cửa sổ, hãy bấm Xem Từng Trang chiếu.

*


Lưu ý: 

Để cuộn cả nhì tài liệu đồng thời, hãy bấm Cuộn Đồng

*
trong nhóm Cửa sổ trên tab Dạng xem.

Nếu chúng ta không thấy Cuộn Đồng bộ, bấm Cửa sổ trên tab Chế độ xem, rồi bấm Cuộn Đồng bộ.

Để đóng chế độ coi Từng Trang chiếu, hãy bấm Xem Từng Trang chiếu

*
trong đội Cửa sổ bên trên tab Chế độ coi.

Nếu bạn ko thấy Xem Từng Trang chiếu, bnóng Cửa sổ bên trên tab Chế độ xem, rồi bấm Xem Từng Trang chiếu.


Để biết báo cáo về cách so sánh những sửa đổi trong tương đối nhiều tư liệu, hãy coi mục So sánh những tài liệu.

Xem thêm: Nhân Vật Mạnh Nhất Trong Naruto, Xếp Hạng Top 25

Để biết ban bố về câu hỏi so sánh sự khác biệt của tư liệu, hãy xem mục So sánh sự không giống nhau của tài liệu bằng phương pháp dùng tùy lựa chọn mẫu kẻ đen thích hợp lệ.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)