Tự học Photoshop đã là 1 trong một vấn đề khó rồi, nhưng lại để thao tác làm việc thạo hồ hết câu lệnh tinh vi, toàn là ngôn từ tiếng Anh thì lại càng trở ngại hơn.

Đối cùng với chúng ta ko áp dụng thành thục ngoại ngữ thì bài toán này quả tình đúng là một cực hình