61 đề thi Toán lớp 3 học kì 1 giúp các em từ ôn tập, trường đoản cú luyện đề thi tại nhà nhằm cải thiện tài năng giải Toán lớp 3 với rèn luyện kiến thức và kỹ năng chuẩn bị cho những đề thi Toán học tập kì 1 lớp 3 xác định đạt kết quả tối đa. Qua trên đây, những em cũng sẽ nắm vững được kiến thức chủ đạo môn Tân oán lớp 3 của kì 1 vừa qua.

Bạn đang xem: Bộ 10 đề thi học kì 1 môn toán lớp 3


61 đề thi Toán lớp 3 học kì một năm 2021 - 2022 Tải nhiều

2. Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 năm 2021-20223. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020-2021

1. 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3

Nóng! Tải tức thì 50 đề thi Toán học tập kì 1 lớp 3 đang rất được tải nhiều: Bộ 50 đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 3 Miễn phí

2. Đề thi Tân oán lớp 3 học tập kì 1 năm 2021-2022

Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 - Đề 1

PHẦN I. Trắc nghiệm.

Khoanh vào chữ cái đặt trước công dụng đúng.

Câu 1: Lan bao gồm đôi mươi nhãn vsống, Hà có 5 nhãn vsinh hoạt. Số nhãn vlàm việc của Hà vội vàng số nhãn vở của Lan là:

A. 3 lần

B. 4 lần

C. 5 lần

D. 6 lần

Câu 2. Khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng.

a) Số phù hợp để điền vào khu vực chấm của 4km 8dam = …. dam là:

A. 48

B. 408

C. 4008

D. 480

b) Số tương thích nhằm điền vào địa điểm chnóng của 3kilogam = …. g là:

A. 3000

B. 1000

C. 300

D. 30

Câu 3. Gấp số nhỏ nhắn tốt nhất bao gồm ba chữ số không giống nhau lên 7 lần thì được:

A. 777

B. 714

C. 707

D. 700

Câu 4. Hùng có 35 viên bi. Hải tất cả thấp hơn Hùng 28 viên bi. Hỏi số bi của Hùng gấp mấy lần số bi của Hải?

A. 4 lần

B. 5 lần

C. 6 lần

D. 7 lần

Câu 5. Khoanh vào vần âm đặt trước tác dụng đúng.


Số góc vuông trong hình mặt là:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 6. Số 64 giảm đi mấy lần sẽ được 8?

A. 7 lần

B. 6 lần

C. 8 lần

D. 9 lần

PHẦN II. Trình bày bài xích giải các bài xích tân oán sau.

Câu 7. Đặt tính rồi tính.

237 + 355780 - 24122 x 384 : 4

Câu 8. Tìm x.

a) 36 : x = 4b) x x 7 = 70

Câu 9. Bà Nam có 225 trái cam đi buôn bán. Bà đã bán được

*
số cam kia. Hỏi bà Nam còn sót lại từng nào quả cam?

Bài giải

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Bài 10: Lớp 3A tLong được 65 cây tràm. Lớp 3B tLong được số kilomet gấp hai số cây của lớp 3A. Hỏi cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây tràm?

Tóm tắt

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Bài giải

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


Đáp án Đề thi Toán thù lớp 3 học kì 1 - Đề 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 5 điểm

Câu 1: Mức 1: (1 điểm) Khoanh vào lời giải B

Câu 2: Mức 2: (1 điểm)

a) (0,5 điểm) Khoanh vào lời giải C

b) (0,5 điểm) Khoanh vào lời giải A

Câu 3: Mức 3: (1 điểm) Khoanh vào câu trả lời B

Câu 4: Mức 3: (1 điểm) Khoanh vào câu trả lời B

Câu 5: Mức 4: (0,5 điểm) Khoanh vào đáp án C

Câu 6: Mức 2: (0,5 điểm) Khoanh vào giải đáp C

PHẦN II: TỰ LUẬN: 5 điểm

Câu 7: Mức 1: (1 điểm), mỗi phxay tính đúng được 0,25 điểm

237 + 355 = 592780 - 24 = 756122 x 3 = 36684 : 4 = 21

Câu 8: Mức 2: (1 điểm), mỗi phnghiền tính đúng được 0,5 điểm

a) 36 : x = 4

x = 36 : 4

x = 9

b) x x 7 = 70

x = 70 : 7

x = 10

Câu 9: Mức 2: (2 điểm)

Bài giải

Bà đang bán tốt số trái cam là: 0,5đ

225 : 3 = 75 (quả) 0,5đ

Bà còn sót lại số trái cam là: 0,25đ

225 – 75 = 150 (quả) 0,5đ

Đáp số: 150 quả cam. 0,25đ

Câu 10: Mức 1: 1 điểm

Bài giải

Lớp 3B tLong được số lượng km tràm là:

65 x 2 = 130 cây tràm

Cả nhì lớp trồng được số kilomet tràm là:

65 + 130 = 195 cây tràm

Đáp số: 195 cây tràm

Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh trước câu trả lời đúng

Câu 1:

a)

*
của 16 là:… Số nên điền là: (M1-0,5đ)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

b) Chữ số 6 trong những 461 có giá trị là: (M1-0,5đ)

A. 600

B. 60

C. 61

D. 46

c) Có 4 con trâu và đôi mươi bé trườn. Số trâu bởi một trong những phần mấy số bò? (M3-0,5đ)

A.

*

B.

*


C.

*

D.

*

d) Hình mặt bao gồm mấy góc vuông? (M1-0,5đ)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2: Chu vi hình vuông vắn tất cả cạnh 5cm là: (M2-0,5đ)

A. 20

B. 25

C. 20cm

D. 25cm

Câu 3. Điền số thích hợp vào khu vực chnóng (M2 – 1đ)

4m 3dm = …….........dm5hm 2dam = ……........m
4580g = …….......kg.............g2kilogam 6g = …...............g

Câu 4: Giá trị của biểu thức 65 - 12 × 3 là (M2-0,5đ)

A. 29

B. 159

C. 39

D. 19

Câu 5: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (M1-1đ)

Đồng hồ nước mặt chỉ:

A. 10 tiếng 10 phút

B. 2 tiếng đồng hồ 10 phút

C. 10 tiếng 2 phút

D. 2 giờ kỉm 10

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 6. Đặt tính rồi tính: (M1- 2đ)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Câu 7. Tính quý hiếm biểu thức: (M2- 1đ)

468 + 32 x 7 = .......................................

................................................................

584 – 123 x 3 = .....................................

................................................................

Câu 8: Giải bài tân oán (M3- 1đ)

Một cửa hàng gạo bao gồm 127 kilogam gạo nếp. Số gạo tẻ gấp 3 lần số gạo nếp. Hỏi shop gồm tất cả từng nào ki - lô - gam cả gạo nếp với tẻ?

Câu 9: (M4- 1đ)

Tìm một số hiểu được trường hợp rước số kia cộng với số bé dại nhất bao gồm 3 chữ số khác biệt thì được 587.

.......................................................................................................

Đáp án Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Mỗi ý khoanh đúng được 0,5đ

a. B b. B c. D d. C

Câu 2. C (0.5đ)


Câu 3. Điền đúng từng ý được 0,25đ

Câu 4. A ( 0.5đ)

Câu 5. A ( 1đ)

Phần II. Tự luận

Câu 6. (2đ): Mỗi phép tính đúng 0,5 đ

Câu 7: (1 điểm)

468 + 32 x 7 = 468 + 224

= 692 (0,25đ)

584 – 123 x 3 = 584 - 369

= 215 (0,25đ)

Câu 8: (1đ)

Một shop gạo gồm 127 kg gạo nếp. Số gạo tẻ gấp 3 lần số gạo nếp. Hỏi shop gồm toàn bộ bao nhiêu ki - lô - gam cả gạo nếp và tẻ?

Số gạo tẻ là:

127 x 3 = 381 kg

Tất cả số gạo nếp và gạo tẻ là:

127 + 381 = 508 kg

Câu 9. (1đ)

Số nhỏ độc nhất gồm 3 chữ số khác nhau là 102

Số phải kiếm tìm là: 587 - 102 = 485

Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 - Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số nhỏ độc nhất gồm 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1010

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

Tìm một trong những biết rằng: trường hợp giảm số đó đi 4 lần, sau đó thêm 24 thì được 29.

A. 10

B. 20

C. 30

D. 26

Câu 3. Cha 35 tuổi, con 7 tuổi thì tuổi bé bởi 1 phần mấy tuổi cha?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4. Một hình vuông vắn tất cả chu vi 176m. Số đo cạnh hình vuông vắn đó là

A. 128 m

B. 13 m

C. 44 m

D . 88 m

Câu 5. 526 milimet = ... centimet ... milimet. Số thích hợp điền vào địa điểm chấm là

A. 52 centimet 6 mm

B. 50 centimet 6 mm

C. 52cm 60 mm

D. 5cm 6 mm

Câu 6. An gồm 7 nhãn vsinh hoạt. Bình gồm số nhãn vsinh hoạt cấp 5 lần số nhãn vnghỉ ngơi của An. Chi có số nhãn vở vội gấp đôi số nhãn vlàm việc của Bình. Hỏi Chi có bao nhiêu nhãn vở?

A. 60 nhãn vở

B. 70 nhãn vở

C. 80 nhãn vở

D. 90 nhãn vở

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tìm x:

a) x x 5 = 225

b) x : 4 = 121

Câu 2. (2 điểm) Trung tâm bà Lê Ngọc Lan cài đặt 640 kg đậu đen, và mua số đậu xanh bởi

*
số đậu Black. Hỏi shop cài tất cả bao nhiêu kg đậu black với đậu xanh?

Câu 3. (2 điểm) Một mảnh sân vườn hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 35m, chiều rộng lớn 20m. Tính chu vi mhình họa vườn đó?

Câu 4. (1 điểm) Hãy vẽ một hình tất cả hai góc vuông, đánh dấu kí hiệu góc vuông vào hình đang vẽ

Đáp án Đề thi Tân oán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CBACAB

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tìm x:

a) x x 5 = 225

x = 225 : 5

x = 45

b) x : 4 = 121

x = 121 x 4

x = 484

Câu 2. (2 điểm)

Cơ sở bà Lan cài số kg đỗ xanh là:


640 : 8 = 80 (kg)

Cơ sở bà Lan cài tất cả số kilogam đậu Đen và xanh là:

640 + 80 = 7đôi mươi (kg)

Đáp số: 7trăng tròn kg

Câu 3. (2 điểm)

Chu vi mhình ảnh vườn là

(35 + 20) x 2 = 110 (m)

Đáp số: 110 m

Câu 4. (1 điểm)

Đề thi Tân oán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 4

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a. Số liền sau số 789 là:

A. 791

B.7 90

C. 788

D. 792

b. Dãy số xếp theo thiết bị trường đoản cú trường đoản cú nhỏ xíu đến béo là:

A. 324 ; 423 ; 342 ; 243 ; 234 ; 432

B. 234 ; 243 ; 324 ; 342 ; 432 ; 423

C. 234 ; 243 ; 324 ; 342 ; 423 ; 432

D. 432 ; 423 ; 324 ; 342 ; 423 ; 432

c. Số tương thích điền vào nơi chấm: 8m 6cm = ….. centimet.

A. 86

B. 806

C. 800

D. 60

d. Số thích hợp điền vào địa điểm chấm: ngày = ……..giờ đồng hồ.

A. 20

B. 8

C. 6

D. 24

đ. Một miếng bìa hình vuông bao gồm cạnh 6dm 5centimet. Chu vi miếng bìa hình vuông vắn sẽ là :

A. 120cm

B. 26cm

C. 260cm

D. 280cm

e. Đồng hồ nước hình sau chỉ:

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

A. 5 giờ kém nhẹm đôi mươi phút

B. 9 giờ 25 phút

C. 8 tiếng 25 phút

D. 5 giờ kém nhẹm 15 phút

g. Một team công nhân phải sửa một đoạn đường dài 48 km, ngày đầu họ đang sửa được đoạn đường đó. Hỏi còn sót lại bao nhiêu ki-lô-mét con đường không sửa?

A. 36

B. 24

C. 34

D. 21

h. Một trái láng to và 10 trái nhẵn nhỏ tuổi cân nặng tất cả là 1kilogam. Một quả nhẵn bé dại cân nặng 40g. Hỏi trái bóng to lớn cân nặng bao nhiêu gam

A. 600

B. 400

C.960

D. 800

Bài 2. Đặt tính và tính:

a. 455 + 172

b. 544 - 365

c. 309 x 3

d. 875 : 5

Bài 3. Tìm x:

a. 72 : x = 4

b. x - 167 = 235 x 3

Bài 4. Tính quý giá những biểu thức sau:

a. 673 - 45 x 7

b. 555 : (100 – 95)

Bài 5. Thu hoạch nghỉ ngơi thửa ruộng đầu tiên được 315kilogam rau củ, sinh hoạt thửa ruộng vật dụng hai được nhiều gấp đôi lần thửa ruộng đầu tiên. Hỏi ở cả 2 thửa ruộng thu hoạch được từng nào ki-lô-gam rau?

Bài 6. Một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 45centimet, chiều rộng lớn bởi

*
 chiều lâu năm. Tính chu vi hình chữ nhật?

Bài 7: Tìm một vài biết lấy số đó chia cho 6 được bao nhiêu rồi cùng cùng với 85 thì được kết quả là số lớn số 1 bao gồm nhì chữ số.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Câu 1: (3,5 điểm)

a. Khoanh vào B (0,5 điểm)

b. Khoanh vào C (0,5 điểm)

c. Khoanh vào B (0,5 điểm)

d. Khoanh vào C (0,5 điểm)

đ. Khoanh vào C (0,5 điểm)

e. Khoanh vào C (0,5 điểm)

g. Khoanh vào A (0,5 điểm)

h. Khoanh vào A (0,5 điểm)

Câu 2: ( 1 điểm) (làm đúng từng phxay tính 0,25 điểm)

Câu 3: (1 điểm) (từng bài xích làm đúng 0,5 điểm)

Câu 4: (1 điểm) (Mỗi bài xích đúng cho 0,5 điểm)

Câu 5: (1 điểm)

Bài giải:

Thửa ruộng sản phẩm công nghệ hai thu hoạch được là: (0,25 điểm)

315 x 2 = 630 (kg) (0,25 điểm)

Cả hai thửa ruộng thu hoạch được là : (0,25 điểm)

315 + 630 = 945 ( kg ) (0,25 điểm)

Đáp số: 945 kg rau

Câu 6: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:(0,15 điểm)

45 : 3 = 15 (cm) (0,25 điểm)

Chu vi hình chữ nhật là:(0,15 điểm)

(45 + 15) x 2 = 120 (cm) (0,3 điểm)

Đáp số: 120 cm (0,15 điểm)

Bài 7: (1điểm)

Cách 1: Số lớn số 1 bao gồm 2 chữ số là 99 (0,2 điểm)

Số kia chia mang đến 6 thì bằng: (0,2 điểm)

99 – 85 = 14 (0,2 điểm)

Số kia là: (0,1 điểm)

14 x 6 = 84 (0,2 điểm)

Đáp số: 84 (0,1 điểm)

Nếu HS làm theo bí quyết không giống đúng vẫn đồng ý cho điểm buổi tối đa.


3. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm 2020-2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng cùng chấm dứt tiếp các bài bác tập sau:

Câu 1: Số chín trăm mười hai viết là:

A. 92

B. 902

C. 912

Câu 2: Cho số bé là 5, số béo là 35. Hỏi số mập vội mấy lần số bé?

A. 8 lần

B. 7 lần

C. 9 lần

Câu 3: Số nhỏ bé nhất bao gồm 3 chữ số không giống nhau là:

A. 102

B. 101

C. 123

Câu 4: Giá trị của biểu thức 840 : (2 + 2) là:

A. 210

B. 220

C. 120

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

533 + 128

728 – 245

172 x 4

798 : 7

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a. 90 : x = 6

b. x : 5 = 83

Bài 3: (2 điểm) Người ta xếp 100 loại bánh vào những vỏ hộp, mỗi hộp tất cả 5 chiếc. Sau đó xếp những vỏ hộp vào thùng mỗi thùng 4 vỏ hộp. Hỏi gồm từng nào thùng bánh?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 4: (1 điểm) Xét tình dục những số trong một hình trụ sau rồi điền số tương thích vào chỗ lốt chấm hỏi?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án C

Câu 2: Đáp án B

Câu 3: Đáp án A

Câu 4: Đáp án A

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1:

533 + 128 = 661

728 – 245 = 483

172 x 4 = 688

798 : 7 = 114

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a. 90 : x = 6

=> x = 90 : 6 = 15

b. x : 5 = 83

x = 83 x 5 = 415

Bài 3:

Có số hộp là: 100 : 5 = 20 (hộp)

Có số thùng bánh là: 20 : 4 = 5 (thùng)

Đáp số: 5 thùng

Bài 4:

Số ở ô khổng lồ là hiệu của nhị số làm việc nhì ô nhỏ.

Vậy nên ở ô sản phẩm công nghệ 3 ta có: ? - 24 = 76 => Số đề xuất điền là 76 + 24= 100.

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 2

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào lời giải đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A.100

B.799

C. 744

D. 689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A. 924

B. 304

C. 6

D. 912

3. 7m 3 centimet = ....... cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Có 750 cuốn sách sách xếp đa số vào 5 tủ, từng tủ tất cả 2 ngăn uống. Hỏi mỗi ngnạp năng lượng bao gồm từng nào cuốn sách, biết rằng mỗi ngnạp năng lượng bao gồm số sách như nhau?

A. 75 quyển

B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Có 7 con vịt, số kê nhiều hơn số vịt 56 bé. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số gà?

A. 1/2

B. 1/9

C. 2/3

D. 1/6

6. Một dòng bìa hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 25 dm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa đó là bao nhiêu đề – xi – mét?

A. 52dm

B. 70cm

C. 7dm

D. 70 dm

7. Hình vẽ sau đây bao gồm mấy góc vuông?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

8. 8 x 7

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm

1. Đáp án B

2. Đáp án A

3. Đáp án B

4. Đáp án A

5. Đáp án B

6. Đáp án A

7. Đáp án C

8. Đáp án C

II. Phần trường đoản cú luận

Bài 1:

267 + 125 – 278 = 114

538 – 38 x 3 = 424

Bài 2:

x : 7 = 108 => x = 108 x 7 = 756

x x 7 = 357 => x = 357 : 7 = 51Bài 3:

Số gạo sẽ bán là: 453 x

*
= 151

Cơ sở sót lại số kilogam gạo là:

453 - 151 = 302 (kg)

Đáp số: 302 kg.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 3

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Số ngay thức thì trước của 130 là:

A. 131

B. 140

C. 129

D. 120

b) Một loại ao hình vuông gồm cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông vắn kia là:

A. 24m

B. 36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8centimet = …. cm . Số thích hợp đề nghị điền vào nơi chấm là:

A. 98

B. 908

C. 980

D . 9080

d) Gấp 7 lít lên 10 lần thì được:

A. 15 lít

B. 49 lít

C. 70 lít

D. 65 lít

Câu 2. Số bé dại độc nhất vô nhị gồm 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1111

Câu 3. Nhà em tất cả 24 bé gà. Số vịt nhiều hơn số gà là 2 con. Hỏi đơn vị em bao gồm bao nhiêu bé vịt?

A. 8 con

B. 10 con

C. 12 con

D. 22 con

Câu 4:

549 + X = 1326

X - 636 = 5618

Bài 5: Lan tất cả 6 vỏ hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan sót lại 4 hộp kẹo ngulặng. Hỏi Lan có tất cả từng nào viên kẹo?

Bài giải:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 6: Một shop nhập về 168 bao con đường với chia các vào 3 kho, sau đó lại nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đường và bán không còn số bao con đường trong 2 kho. Hỏi siêu thị đang bán từng nào bao đường?

Bài giải:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 3

Bài 1:

a, Đáp án C

b, Đáp án A

c, Đáp án B

d, Đáp án C

Bài 2: C

Bài 3: D. 26 con

Số nhỏ vịt là: 24 + 2= 26 bé vịt

Bài 4:

549 + X = 1326 X - 636 = 5618

X = 1326 – 549 X = 5618 + 636

X = 777 X = 6254

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 4

A/ Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. 0,5đ (M1): Số lớn số 1 trong các số: 1345, 1543, 1435, 1354 là:

a. 1345

b. 1435

c. 1354

d. 1543

Câu 2. 0,5đ (M1): Số tương thích điền vào chỗ chấm để được 7m2centimet = … cm là:

a. 72cm

b. 702cm

c. 720cm

d. 725cm

Câu 3. 0,5đ (M1): Một phần bốn (

*
) của 12m là:

a. 48m

b. 3m

c. 16m

d. 8m

Câu 4. 1đ (M1): Phép tính phân chia làm sao sau đây bao gồm hiệu quả là 7?

a. 28 : 7

b. 48 : 6

c. 81 : 9

d. 56 : 8

Câu 5. 0,5đ (M2): x : 6 = 3 (dư 2), cực hiếm của x là:

a. 18

b. 2

c. 20

d. 21

Câu 6: 1đ (M2): Hình mặt có:

a. 3 góc vuông

b. 4 góc vuông

c. 5 góc vuông

d. 6 góc vuông

B/ Phần từ bỏ luận

Câu 7: 2đ (M2): Đặt tính rồi tính

235 + 312

692 – 579

128 x 4

168: 6...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 8: 1đ (M3) Tính quý hiếm của biểu thức:

a) 84 : (23 - 20)

b) 276 + 17 x 3

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 9.2đ( M3) Có 5 thùng sách, mỗi thùng đựng 207 quyển sách, Số sách kia phân tách các mang đến 9 thư viện ngôi trường học. Hỏi từng tlỗi viện được chia bao nhiêu quyển sách?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 10; 1đ ( M4)

Tìm một trong những, hiểu được lấy số đó phân tách mang đến 5 thì được thương là 8 với dư là 7

...................................................................................................................................

Xem thêm: Giftcode Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Mobile, Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao

...................................................................................................................................