Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp thủ đô 2021 đã làm được ra mắt đến những thí sinch ngày 16/9. 

Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Sử dụng Khi thí sinch có ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển chọn.

Tiêu chí phụ đồ vật hai: Sử dụng khi thí sinc có ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển chọn và ko thỏa mãn nhu cầu Tiêu chí phú thứ nhất.

Xem cụ thể điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học công nghiệp hà nội năm 2016

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2021

Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2021 đúng chuẩn tuyệt nhất ngay lập tức sau khi ngôi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chấp thuận Đại Học Công Nghiệp TP Hà Nội năm 2021

Crúc ý: Điểm chuẩn bên dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có


Trường: Đại Học Công Nghiệp TP Hà Nội - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị khiếp doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.4 cùng NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí prúc máy hai: Toán thù = 8.6 cùng NV≤ 2
3 7340201 Tài thiết yếu – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán thù = 8.2 với NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Toán =8.0 với NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phú trang bị hai: Tân oán = 8.8 với NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Tân oán = 8.2 với NV≤ 5
7 7340406 Quản trị vnạp năng lượng phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Toán > 7.6; Tiêu chí phụ máy hai: Toán = 7.6 với NV≤ 5
8 7480101 Khoa học tập máy tính A00; A01 25.65 Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Tân oán = 8.4 cùng NV≤ 7
9 7480102 Mạng laptop cùng media dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ máy hai: Toán thù = 8.0 cùng NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phú máy hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Toán = 8.0 cùng NV≤11
12 7480108 Công nghệ chuyên môn trang bị tính A00; A01 25.1 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc máy hai: Toán thù = 8.6 cùng NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí prúc thứ nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú máy hai: Tân oán = 8.6 với NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc thứ hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ nghệ thuật ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ máy hai: Toán = 8.0 với NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Toán thù = 8.2 cùng NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ chuyên môn điện, điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phụ máy hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí phú thiết bị hai: Tân oán = 8.4 với NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh và TĐH A00; A01 26 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Tân oán > 9.0; Tiêu chí phú máy hai: Tân oán = 9.0 và NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ nghệ thuật hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí prúc thứ hai: Tân oán = 7.8 và NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D01; D07 đôi mươi.8 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 7.8 cùng NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán thù = 8.0 cùng NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Tân oán > 6.8; Tiêu chí phú đồ vật hai: Toán thù = 6.8 và NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật liệu dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Toán > 7.6; Tiêu chí phú trang bị hai: Tân oán = 7.6 cùng NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí prúc trang bị hai: Tân oán =8.8 với NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 với NV≤ 4
28 7510605 Logistics với làm chủ chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phú trang bị nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.2 với NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Ngoại ngữ = 9.2 và NV≤ 1
30 7310104 Kinc tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Tân oán = 8.8 cùng NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí phú trang bị nhất: Ngữ văn uống > 6.75; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Ngữ văn uống = 6.75 và NV≤1
32 7810103 Quản trị các dịch vụ du ngoạn với lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí phú máy nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Tân oán = 8.8 và NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán > 9.4; Tiêu chí phú thiết bị hai: Toán = 9.4 với NV≤ 4
34 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Toán = 8.8 và NV≤ 5
35 7340125 Phân tích dữ liệu tởm doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí prúc máy hai: Toán = 7.8 và NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5
Học sinch chú ý, để gia công hồ sơ đúng mực thí sinch coi mã ngành, tên ngành, khối hận xét tuyển chọn năm 2021 trên phía trên
Xét điểm thi trung học phổ thông

Cliông chồng để tham gia luyện thi ĐH trực đường miễn tầm giá nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Lời Bài Hát Em Thả Em Thả Em Thả Thính, Em Đừng Thả Thính

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 đúng đắn tuyệt nhất bên trên thor3d.vn