em dùng win 7 ( sản phẩm lậu ) ,lừng khừng tất cả lỗi gì mà lại thời gian khởi đụng thì nó báo không được tắt vật dụng, lúc tắt thì nó báo updates , sản phẩm bây chừ cần sử dụng đủng đỉnh . Mong m.n chỉ góp e vs