Đối cùng với phần đa tân thủ thì khó mà lại thâu tóm được không còn bản vật luyện công võ lâm 1, thậm chí còn là hồ hết bạn có nhiều năm kinh nghiệm đôi lúc cũng quan trọng như thế nào ghi nhớ không còn bến bãi train võ lâm 1 từng mốc cấp độ. Cho bắt buộc GamePrivate 24h ra quyết định share bạn dạng đồ các bản đồ luyện công với lí giải đường đi cụ thể mời các bạn tsi khảo:

*
Bạn đang xem: Khu vực luyện công võ lâm 1

1. Map Luyện Công Cấp 10 mang lại 19

Dưới đây là phần đông bãi train dành cho màn chơi 10x bạn cần tđê mê khỏa:

– Xung xung quanh khu vực Thành Thị

– Xung xung quanh Thập Đại Môn Phái

– Hoa Sơn Chình ảnh Kỹ Trường: Đi Xa Phu

– Dược Vương Cốc: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn

– Mật Thất Mộc Nhân: Môn phái Thiếu Lâm ⇒ Đạt Ma Đường (Lối vào vùng sau tượng phật phật)

– Nam Nhạc Trấn: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện

– Nhạn Đãng Sơn: Lâm An ⇒ Long Tuyền Thôn

– Thiên nhẫn giáo tầng trệt với 2: Biện Kinh ⇒ Thiên Nhẫn Giáo

2. Map Luyện Công Cấp 20 mang lại 29

Còn bên dưới đấy là bến bãi luyện công 2x đến bằng hữu, để ý phần đông địa điểm trét black nhé, sẽ là các maps thông dụng.

– Kiếm Các Thục Đạo: Phượng Tường Nam

– Kiếm Các Tây Nam: Thành Độ Bắc, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn

– La Tiêu Sơn: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn

– Tần Lăng: Phượng Tường Đông, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

– Kiếm Các Trung Nguyên: Biện Kinc Nam ⇒ Phục ngưu tô Tây ⇒ Thiên Tâm Động

– Vũ Lăng Sơn: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện

– Phục Lưu Động: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện ⇒ Vũ Lăng Sơn

– Bạch Thủy Động: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện ⇒ Vũ Lăng Sơn

3. Map Luyện Công Cấp 30 cho 39

Tiếp theo đây là kho bãi train 3x võ lâm 1:

– Vũ Di Sơn: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn

– Thổ Phỉ Động: Đại Lý Phủ ⇒ Điểm Thương Sơn, hoặc Thạch Cổ Trấn

– Thục Cương Sơn: Dương Châu Tây, hoặc Đạo Hương Thôn

– Bạch Vân Động: Thủ Đô Hà Nội Tây ⇒ Thanh khô Thành Sơn, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn

– Klặng Quang Động: Phượng Tường Nam ⇒ Kiếm Các Thục Đạo, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

– Toả Vân Động: Phượng Tường ⇒ Kiếm Các Thục Đạo ⇒ Kyên Quang Động, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

– Điểm Thương thơm Sơn: Đại Lý

– Mê Cung Lăng Tần Tdiệt Hoàng: Phượng Tường ⇒ Tần Lăng

– Tuyết Báo Động: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược Vương Cốc

– Yến Tử Động: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện ⇒ Miêu Lĩnh ⇒ Yến Tử Động

– Thanh khô Thành Sơn: Thủ Đô Tây

4. Map Luyện Công Cấp 40 mang đến 49

– Tkhô cứng Thành Sơn: Thành Đô, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn

– Điểm Thương thơm Sơn: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn

– Điểm Tmùi hương Động tầng 1,2,3: Đại Lý ⇒ Điểm Thương Sơn

– Thần Tiên Động: Thủ Đô Hà Nội Tây ⇒ Tkhô cứng Thành Sơn, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn

– Kinh Hoàng Động: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

5. Map Luyện Công Cấp 50 mang đến 59

– Nghiệt Long Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn

– Thiên Tâm Tháp tầng trệt,2: Đại Lý Phủ, hoặc Thạch Cổ Trấn

– Mê Cung Thiết Tháp tầng trệt dưới,2,3: Biện Kinh Tây, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn

– Thiên Tâm Động: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn

– Hương Thuỷ Động: Thủ Đô Hà Nội Tây ⇒ Thanh khô Thành Sơn, hoặc Giang Tân hoặc Long Tuyền Thôn

– Tường Vân Động tầng 1: Dương Châu Bắc ⇒ Cái Bang

– Ác Bá Địa Đạo: Đại Lý Phủ

– Ngọc Hoa Động: Ngũ Độc Giáo ⇒ Vũ Di Sơn

6. Map Luyện Công Cấp 60 cho 69

– Nha Môn Mật Đạo: Tương Dương Phủ

– Hoành Sơn Phái: Ba Lăng Huyện ⇒ Nam Nhạc Trấn

– Thiên Tâm Tháp tầng 3: Đại Lý Phủ, hoặc Thạch Cổ Trấn

– 108 La Hán Trận: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn

– Thanh khô Loa Động: Ba Lăng Huyện ⇒ Nam Nhạc Trấn

– Linh Cốc Động: Dương Châu Tây ⇒ Thục Cương Sơn, hoặc Đạo Hương Thôn

– Tường Vân Động tầng 2,3,4: Dương Châu Tây ⇒ Cái Bang

– Dương Giác Động: Long Tuyền Thôn ⇒ Nhạn Đãng Sơn

– Thiên Nhân Giáo Thánh Động: Biện Kinh Bắc ⇒ Thiên Nhẫn Giáo ⇒ Thiên Nhẫn Địa Thất ⇒ Tầng 3 Thiên Nhẫn Giáo

– Tkhô nóng Loa Đảo: Ba Lăng Huyện ⇒ Bến Tàu ⇒ Thiên Vương Đảo ⇒ Thuyền Phu Thiên Vương ( Yêu cầu TVB có tác dụng trọng trách Xuất Sư)

– Thanh hao Loa Đảo Sơn Động: Ba Lăng Huyện ⇒ Bến Tàu ⇒ Thiên Vương Đảo

– Tầng 5 Tuyết Báo Động: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược Vương Cốc

7. Map Luyện Công Cấp 70 đến 79

– Lâm Du Quan: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn

– Lão Hổ Động: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn

– Tần Lăng tầng 2: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

– Đại Tù Động: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

– Long Nhãn Động: Đại Lý ⇒ Điểm Thương thơm Sơn, hoặc Thạch Cổ Trấn

– Dược Vương Động tầng 2: Long Môn Trấn ⇒ Dược Vương Cốc

– Đào Hoa Nguyên: Ba Lăng Huyện ⇒ Vũ Lăng Sơn ⇒ Bạch Tdiệt Động ⇒ Phục Lưu Động

– Lưu Tiên Động tầng 6: Long Môn Trấn ⇒ Hoàng Hà Nguim Đầu

8. Map Luyện Công Cấp 80 đến 89

– Sa Mạc Địa Biểu: Lâm An

– Thanh Khê Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn

– Chân Núi Trường Bạch: Biện Kinh Bắc ⇒ Lâm Du Quan

– Lưỡng Thuỷ Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn

– Phù Dung Động: Thành Độ ⇒ Giang Tân Thôn

– Băng Hà Động: Phượng Tường ⇒ Vĩnh Lạc Trấn

– Vô Danh Động: Đại Lý Phủ ⇒ Thạch Cổ Trấn

– Tuyết báo động tầng 8: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược Vương Cốc

9.

Xem thêm: Đàn Gà Xâm Lăng 3: Sự Trả Thù Của Lòng Đỏ, Game Bắn Gà 3, Đàn Gà Xâm Lăng 3: Sự Trả Thù Của Lòng Đỏ

Map Luyện Công Cấp 90

– Trường Bạch Sơn Bắc: Biện Kinh, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn

– Trường Bạch Sơn Nam: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

– Khỏa Lang Động: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn

– Sa Mạc Mê Cung 1: Lâm An

– Sa Mạc Mê Cung 2: Lâm An

– Sa Mạc Mê Cung 3: Lâm An

– Phong Lăng Độ: Ba Lăng Huyện

– Mạc Cao Quật: Thủ Đô, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn

– Dược Vương Động tầng 4: Biện Kinh, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn

– Tiến Cúc Động Mật Cung: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn

– Cán Viên Động Mê Cung: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn

– Tuyết Báo Động Tầng 8: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn

Lưu ý: Các bạn hãy chú ý gần như bến bãi train võ lâm 1 cơ mà công ty chúng tôi bôi đen nhé! vày đó là map bao gồm tai ác xuất hiện thêm những cũng giống như đông người train thuận lợi tìm pt. Hy vọng các thông tin Khu Vực luyện công võ lâm 1 trên kết hợp với trả lời VL1 sẽ giúp đỡ được các bạn hưởng thụ kết quả hơn.