Excel mang đến thor3d.vn 365 Excel mang lại thor3d.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel đến website Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Hàm MMULT trả về tích ma trận của nhì mảng. Kết quả là một mảng có số hàng bằng mảng 1 và có số cột bằng mảng 2.

Bạn đang xem: Nhân 2 ma trận trong excel


Lưu ý: Nếu chúng ta gồm phiên bạn dạng hiện thời của thor3d.vn 365, thì bạn chỉ việc nhập cách làm vào ô trên thuộc phía bên trái của dải ô Áp sạc ra, rồi dìm ENTER để xác nhận công thức là công thức mảng đụng. Nếu ko, bí quyết đề nghị được nhập bên dưới dạng phương pháp mảng quá từ bỏ bằng phương pháp lựa chọn dải ô cổng output trước, nhập phương pháp vào ô bên trên cùng bên trái của dải ô cổng output, rồi thừa nhận CTRL+SHIFT+ENTER để chứng thực. Excel ckém lốt ngoặc nhọn nghỉ ngơi đầu cùng cuối công thức khiến cho bạn. Để hiểu biết thêm thông báo về bí quyết mảng, hãy coi mục Hướng dẫn cùng ví dụ về cách làm mảng.


Cú pháp

MMULT(array1, array2)

Cú pháp hàm MMULT có các đối số dưới đây:

array1, array2 Bắt buộc. Những mảng mà người mua muốn nhân.

Chú thích

Số cột vào array1 nên ngay số mặt hàng vào array2 cùng cả nhị mảng chỉ được cất số.

Mảng 1 với mảng 2 hoàn toàn có thể là gồm dạng phạm vi ô, hằng số mảng hoặc tmê mệt chiếu.

Hàm MMULT trả về giá trị lỗi #VALUE! khi:

Bất kỳ ô nào là ô trống hoặc chứa văn bản.

Số cột vào array1 không giống cùng với số sản phẩm trong array2.

Mảng tích số ma trận a của nhì mảng b và c là:

*

vào đó i là số hàng và j là số cột.

Ví dụ

ví dụ như 1

*

lấy một ví dụ 2

*

quý khách hàng đề xuất nhập công thức sinh hoạt bên trên làm cho phương pháp mảng để công thức đó hoạt động chính xác. Sau khi chúng ta nhập cách làm, dìm Enter nếu chúng ta bao gồm đăng ký hiện nay thor3d.vn 365; trường hợp ko, hãy thừa nhận Ctrl+Shift+Enter. Nếu phương pháp không được nhập bên dưới dạng cách làm mảng, một hiệu quả duy nhất được trả về.

Xem thêm: Cách Đá Phạt Đền Trong Fifa Online 3, Đá Phạt Đền Game Fo3, Sút Penalty Fifa Online 3, Đá Phạt Đền Game Fo3

Quý khách hàng yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia vào Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự cung cấp trongCộng đồng vấn đáp.