Hữu ích, tính áp dụng cao, đúng đắn, không hề thiếu là tất cả những gì các các bạn sẽ được nhận từ bỏ bài viết: Gần 100 tự vựng tên những con vật bởi giờ Anh của Victoria Academy. Đặc biệt, ngay sát 100 từ bỏ vựng tiếng Anh chủ thể loài vật này đều phải sở hữu phiên âm – Sự khác biệt so với tương đối nhiều nội dung bài viết trên những webiste không giống.

*

Từ vựng chủ thể động vật hoang dã hoang dã sinh sống Châu PhiZebra – /ˈziː.brə/: Con ngựa vằnLioness – /ˈlaɪ.ənis/: Sư tử (cái)Lion – /ˈlaɪ.ən/: Sư tử (đực)Hyena – /haɪˈiː.nə/: Con linh cẩuGnu – /nuː/: Linh dương đầu bòBaboon – /bəˈbuːn/: Khỉ đầu chóRhinoceros – /raɪˈnɒs.ər.əs/: Con kia giácGazelle – /gəˈzel/: Linc dương GazenCheetah – /ˈtʃiː.tə/: Báo GêpaElephant – /ˈel.ɪ.fənt/: Con voiTừ vựng chủ thể các loại chimOwl – /aʊl/: Cú mèoEagle – /ˈiː.gl/: Chyên ổn đại bàngWoodpecker – /ˈwʊdˌpek.əʳ/: Chlặng gõ kiếnPeacock – /ˈpiː.kɒk/: Con công (trống)Sparrow – /ˈspær.əʊ/: Chyên ổn sẻHeron – /ˈher.ən/: DiệcSwan – /swɒn/: Thiên ngaFalcon – /ˈfɒl.kən/: Chlặng ưngOstrich – /ˈɒs.trɪtʃ/: Đà điểuNest – /nest/: Cái tổFeather – /ˈfeð.əʳ/: Lông vũTalon – /ˈtæl.ən/: Móng vuốtTừ vựng chủ thể con vật biển lớn cùng dưới nướcSeagull – /ˈsiː.gʌl/: Mòng biểnOctopus – /ˈɒk.tə.pəs/: Bạch tuộcLobster – /ˈlɒb.stəʳ/: Tôm hùmShellfish – /ˈʃel.fɪʃ/: ỐcJellyfish – /ˈdʒel.i.fɪʃ/: Con sứaKiller whale – /ˈkɪl.əʳ weɪl/: Loại cá voi nhỏ dại mầu black trắngSquid – /skwɪd/: Mực ốngFish – fin – /fɪʃ. fɪn/ – Vảy cáSeal – /siːl/: Chó biểnCoral – /ˈkɒr.əl/: San hô

*

Từ vựng chủ đề những loại thúMoose – /muːs/: Nai sừng tnóng {làm việc phía bắc châu Phi, Âu, Á)Boar – /bɔːʳ/: Lợn hoang (giống đực)Chipmunk – /ˈtʃɪp.mʌŋk/: Sóc chuộtLynx (bobcat) – /lɪŋks/ (/’bɔbkæt/): Mèo rừng MĩPolar bear – /pəʊl beəʳ/: Gấu bắc cựcBuffalo – /ˈbʌf.ə.ləʊ/: Trâu nướcBeaver – /ˈbiː.vəʳ/: Con hải lyPorcupine – /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/: Con nhímSkunk – /skʌŋk/: Chồn hôiKoala bear – /kəʊˈɑː.lə beəʳ/: Gấu túiTừ vựng chủ đề những loài côn trùngCaterpillar -/ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/: Sâu bướmPraying mantis – /preiɳˈmæn.tɪs/: Bọ ngựaHoneycomb – /ˈhʌn.i.kəʊm/: Sáp ongTarantula – /təˈræn.tjʊ.lə/: Loại nhện lớnParasites – /’pærəsaɪt/: Kí sinh trùngLadybug – /ˈleɪ.di.bɜːd/: Bọ rùaMosquito – /məˈskiː.təʊ/: Con muỗiCockroach – /ˈkɒk.rəʊtʃ/: Con giánGrasshopper – /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: Châu chấuHoneycomb – /ˈhʌn.i.kəʊm/: Sáp ongTừ vựng chủ đề những loại lưỡng cưAlligator – /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: Cá sấu MĩCrocodile – /ˈkrɒk.ə.daɪl/: Cá sấuToad – /təʊd/: Con cócFrog – /frɒg/: Con ếchDinosaurs – /’daɪnəʊsɔː/: béo longCobra – fang – /ˈkəʊ.brə.


Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh về con vật thông dụng nhất


Xem thêm: Canon : Hướng Dẫn Sử Dụng Pixma : E3100 Series : Lỗi #Name Trong Excel 2007

fæŋ/: Rắn hổ mang-răng nanhChameleon – /kəˈmiː.li.ən/: Tắc kè cổ hoaDragon – /ˈdræg.ən/: Con rồngTurtle – shell – /ˈtɜː.tl ʃel/: Mai rùaLizard – /ˈlɪz.əd/: Thằn lằnTừ vựng chủ đề các loài động vật nuôiLamb – /læm/: Cừu conHerd of cow – /hɜːd əv kaʊ/: Đàn bòChicken – /ˈtʃɪk.ɪn/: GàFlock of sheep – /flɒk əv ʃiːp/: Bầy cừuHorseshoe – /ˈhɔːs.ʃuː/: Móng ngựaDonkey – /ˈdɒŋ.ki/: Con lừaPiglet – /ˈpɪg.lət/: Lợn conFemale – /ˈfiː.meɪl/: Giống cáiMale – /meɪl/: Giống đựcHorse – /hɔːs/: Ngựa

Trên đây là sát 100 tự vựng chủ đề động vật hoang dã mà Victoria Academy share với mong muốn giúp chúng ta học tập Tiếng Anh thật kết quả. Hy vọng bài viết đã cải thiện cùng mở rộng vốn từ bỏ vựng cho chúng ta Lúc giao tiếp về chủ đề đụng vật! Các bạn hãy chờ đợi share tiếp theo sau của Victoria Academy nhé!